اگر از طراحی و برنامه نویسی و کلیه طرح و کد ها حتی یک خط را بدون اجازه کپی کنید ، گروه صبابلاگ هیچ گونه رضایتی به این موضوع ندارد وَ جَعَلْنا مِنْ بَيْنِ اَ يْديهِم سَدًّا وَ مِن خَلفِهِم سَدًّا فَاَغْشَيناهُمْ فَهُم لأ يُبْصِروُنَ
فهرست وبلاگ ها
سایت استقلال تهران -افتخارایران واسیا
ستارگان ابی پوش یکه تازان ایران دراسیا
بندر نيوز
هواداران عاشق تراختور اهل بندرشرفخانه
MAUY THAI-PARKOUR
وبلاگ مبارزه به سبکی زیبا و خطرناک